Facebook Twitter
entertainment--directory.com

Uttrycka Djupa Idéer Och Känslor

Publicerat på September 11, 2022 av Jonah Krochmal

Ordquacy of Words blir mest uppenbar när författaren försöker uttrycka idéer och känslor som är djupa och tankeväckande, som berör förmodligen de mest intensiva mänskliga känslorna och djupa värdena.

Vid tillräckligt med tid blir ord som uttrycker exakt vad författaren verkligen vill förmedla svåra att välja som denotationer och konnotationer av vad som hämmar de känslor eller förslag som ska beskrivas, förklaras eller illustreras.

Det är när ord saknar intensitet, energi och noggrannhet som författaren vill nämna. Då kämpar författaren för att få rätt ord, de fullständiga orden och de exakta orden kan ändå inte se dem eftersom detta är bristen på ordförråd.

Eftersom det högra ordet inte kan hittas, vanligtvis är författaren till det otydliga, det tvetydiga och det lilla kända, det akademiska eller vetenskapliga ordet för att ge utseendet på erudition, men som på plats gör det motsatt. Det moln detta ska förmedlas istället för att klargöra det.

Enkelhet kan vara nyckeln. Enkelt ord tenderar att vara exakt, mer förstått, tillräcklig anledning till större gemensamma beteckningar och konnotationer. Även om de är otillräckliga är de mer avancerade än de pretentiösa, detaljerade, coy och de söta som strunk och vita avslöjar.