Facebook Twitter
entertainment--directory.com

Hitta Rätt Ord

Publicerat på April 9, 2022 av Jonah Krochmal

Att hitta rätt ord som uttrycker ett koncept eller en känsla är definitivt författarens nemesis. Sällan verkar termen vald rätt.

För att hitta rätt ord bör författaren vara övertygad om sina egna känslor. Såvida inte författaren är säker på hur de är övertygade om ett koncept, eller hur hon eller han förstår en känsla är det verkligen omöjligt att hitta det exakta ordet som uttrycker den idén eller den känslan.

Av detta följer att författarens känsla om idén eller känslan bör vara intensiv och uppriktig. Om de är så borde dina ord som uttrycker det verkligen och ärligt komma. Men detta kommer inte att innebära att de inte kräver revision och omslutning. Varje ord bör övervägas noggrant och utforskas för naturlighet.

Denna sökning fördjupar författarens upplevelse, ordförråd och tesaurus, men det är att återkalla ord som har upplevts och så är en del av det aktiva ordförrådet. Ord som är området för det passiva eller kända ordförrådet bör inte användas, eftersom de inte har kännedom om det aktiva ordförrådet.

Ordboken bör inte användas för att få rätt ord om det inte riktigt används för att förstärka de uppgifter som författaren redan har om ordet. På samma sätt som ordboken inte bör användas för att ta reda på det rätta ordet, bör tesaurusen endast användas för att återkalla det rätta ordet som helt klart är en del av det aktiva ordförrådet.

Det rätta ordet ska alltid upplevas innan det måste användas.