Facebook Twitter
entertainment--directory.com

Förståelse

Publicerat på Januari 4, 2022 av Jonah Krochmal

Konst är vad människor ökar sin "utgång" som inte är funktionellt nödvändigt och är bortsett från standardegenskaperna för denna utgång. Termen "konst" har producerats från det latinska ordet "ars", som, löst översatt, betyder "arrangemang" eller "att ställa in". Detta är faktiskt den enda universella definitionen av konst, att vad det egentligen är var någon gång ordnat av någon anledning. Det finns flera andra kollokvala användningar av termen, alla med vissa hänsyn till dess etymologiska rötter. Detta ord härstammar från den grekiska tekniska betydelsen konst.

Konst och vetenskap behandlas ofta diagonalt mittemot varandra. Även om vetenskap betyder ett fenomen som leder till sanning, är det universellt och objektivt i naturen. I grund och botten kan vetenskapliga resultat upprepas under samma grupp omständigheter över hela världen vid en viss tidpunkt. Samma kan inte sägas om konst. Konst är dock rent subjektiv till sin natur.

Ta till exempel en målning - medan man kallar det ett mästerverk, kan samma känslor inte förväntas från andra individ.

Konst kan grovt delas upp i två, nämligen filosofisk konst och estetisk konst. Den filosofiska typen av konst involverar mänskliga figurer för några få målmedvetna handlingar. Helt enkelt visar filosofisk konst mänskligt tillstånd eller det är konstnärens konceptuella tankesätt.

Estetisk konst visar emellertid det upplevda tankesättet. Två exempel kan hjälpa till att illustrera båda dessa synpunkter - en Mona Lisa -målning är filosofisk konst, medan en demon som dödas genom en supermänniska är estetik. Båda dessa kategorier kan också kallas klassisk respektive modern konst.

Det finns olika sätt att klassificera konst - Major som ingår i detta är arkitektur, design, målning, musik, teckning, litteratur, scenkonst osv. Även om det redan har (men ändå är) traditionella typer av konst som utförs av mänsklig typ, nyare Konsttyper har dykt upp med teknikens tillkomst. Några av de senare era konstformerna är spel, animering, film, datorkonst, fotografering etc.

Två av de allra mest undersökta regionerna av intresse för konstnärer, kritiker och arkeologer har varit konströrelsen (eller konsthistoria) och konstskolan.

En konströrelse är verkligen en typisk stil eller tendens i konst med en viss gemensam filosofi, åtföljd av flera konstnärer under en begränsad tidsperiod (som sträcker sig från ett par månader till år eller decennier). Art School är alla utbildningsinstitut som erbjuder utbildning till sina studenter om olika typer av konst.

Födelse av konst gav upphov till något annat band av individer - konstkritiker. Konstkritiker studerar och utvärderar lite konst. Dess huvudsakliga syfte skulle vara att rationalisera utvärderingen av konst och befria alla personliga åsikter som påverkar konstuppgiften.

Konstkritik distribuerar idag systematiska och formella lösningar för att utvärdera konstverket.

Museer är erkända för att vårda och lagra konstverk runt om i världen. Tidiga ERA -museer beskyddades av dåvarande kungar och kejsare. Idag upprätthålls de av regeringar eller privata förtroenden med eller utan offentliga pengar. Tre stora museumsinstitut är British Museum, Museum of Modern Art, NY och Galerie DES -kontor i Frankrike.

Att förstå konst i sin helhet är nästan en omöjlig uppgift för en individ. Du kan hitta över 3 600 termer inom konst som ska förstås. Och de är inte definitiva.

Konst är om du är befriad för att omdefiniera dessa.