Facebook Twitter
entertainment--directory.com

Thể Hiện Những ý Tưởng Và Cảm Xúc Sâu Sắc

Đăng trên Thang Chín 11, 2022 bởi Jonah Krochmal

Sự bất cập của các từ trở nên rõ ràng nhất khi nhà văn cố gắng thể hiện ý tưởng và cảm xúc sâu sắc và chu đáo, điều đó có lẽ là cảm xúc và giá trị sâu sắc mạnh mẽ nhất của con người.

Tại đủ thời gian, các từ thể hiện chính xác những gì nhà văn thực sự muốn truyền đạt trở nên khó lựa chọn khi các biểu thị và ý nghĩa của những gì ức chế cảm xúc hoặc đề xuất được mô tả, giải thích hoặc minh họa.

Đó là khi các từ thiếu cường độ, năng lượng và sự nghiêm ngặt mà người viết muốn đề cập. Sau đó, nhà văn đấu tranh để có được những từ đúng, các từ hoàn chỉnh và các từ chính xác nhưng không thể nhìn thấy chúng bởi vì đây là sự không phù hợp của từ vựng.

Vì không thể tìm thấy từ phù hợp, thường thì các tác giả dùng đến những điều mơ hồ, mơ hồ và những từ nhỏ, từ học thuật, hoặc từ học thuật để cung cấp vẻ ngoài của sự uyên bác, nhưng, ở chỗ, chỉ ngược lại. Nó mây này sẽ được truyền đạt thay vì làm rõ nó.

Đơn giản có thể là chìa khóa. Từ đơn giản có xu hướng chính xác, hiểu biết hơn, đủ lý do cho các biểu thị và ý nghĩa phổ biến lớn hơn. Mặc dù không đầy đủ, chúng tiên tiến hơn so với sự tự phụ, công phu, Coy và dễ thương như Strunk và White tiết lộ.