Facebook Twitter
entertainment--directory.com

Nhãn: ý tưởng

Bài viết được gắn thẻ ý Tưởng

Nghệ Thuật Trừu Tượng Và Tương Lai Của Nó

Đăng trên Tháng Sáu 8, 2023 bởi Jonah Krochmal
Chính xác không phải là thực tế, Henri Mattisse, nghệ sĩ tuyệt vời cho biết.Do đó, việc tìm kiếm sự chính xác bắt đầu và các cuộc đấu tranh xác thực.Trong nghệ thuật, mọi thứ đều chính xác.Điều đó giải thích sự chân thực của nghệ thuật theo quy mô dễ dàng.Nhưng nghệ thuật không cần phải mang tính chính xác...

Thể Hiện Những ý Tưởng Và Cảm Xúc Sâu Sắc

Đăng trên Tháng Một 11, 2022 bởi Jonah Krochmal
Sự bất cập của các từ trở nên rõ ràng nhất khi nhà văn cố gắng thể hiện ý tưởng và cảm xúc sâu sắc và chu đáo, điều đó có lẽ là cảm xúc và giá trị sâu sắc mạnh mẽ nhất của con người.Tại đủ thời gian, các từ thể hiện chính xác những gì nhà văn thực sự muốn truyền đạt trở nên khó lựa chọn khi các biểu thị và ý nghĩa của những gì ức chế cảm xúc hoặc đề xuất được mô tả, giải thích hoặc minh họa...