Facebook Twitter
entertainment--directory.com

Nhãn: bức vẽ

Bài viết được gắn thẻ Bức Vẽ

Nghệ Thuật Trừu Tượng Và Tương Lai Của Nó

Đăng trên Tháng Mười 8, 2023 bởi Jonah Krochmal
Chính xác không phải là thực tế, Henri Mattisse, nghệ sĩ tuyệt vời cho biết.Do đó, việc tìm kiếm sự chính xác bắt đầu và các cuộc đấu tranh xác thực.Trong nghệ thuật, mọi thứ đều chính xác.Điều đó giải thích sự chân thực của nghệ thuật theo quy mô dễ dàng.Nhưng nghệ thuật không cần phải mang tính chính xác...

Một Phương Pháp để Tìm Phong Cách Nghệ Thuật Yêu Thích Của Bạn

Đăng trên Tháng Tám 28, 2023 bởi Jonah Krochmal
Bạn có biết phong cách nghệ thuật ưa thích của bạn là gì không? Nó có thể là trừu tượng, hiện đại, retro, nghệ thuật, chủ nghĩa biểu hiện, nghệ thuật dân gian, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa hiện thực, ngây thơ, toon, hoặc siêu thực? Đó chỉ là sự khởi đầu; Các tập hợp các phong cách sáng tạo dường như là vô tận...

Làm Thế Nào để Mua Các áp Phích Nghệ Thuật Truyền Cảm Hứng Và động Lực

Đăng trên Tháng Bảy 19, 2023 bởi Jonah Krochmal
Có lẽ bạn đã từng nhận thấy phản ứng của bạn đối với kích thích thị giác? Đôi khi bạn ghé thăm một bức ảnh hoặc bức tranh, một tác phẩm điêu khắc hoặc một vật thể cũng như sự chú ý của bạn ngay lập tức được tán tỉnh!Vì những lý do mà bạn không biết, nó giao tiếp cho bạn là cá nhân.Không nói rằng những người khác sẽ không nhận được tác động từ cùng một điều có thể nhìn thấy, nhưng những gì nó Sparks chính xác là duy nhất không giống như cá nhân đối với cá nhân...

Hiểu Nghệ Thuật

Đăng trên Tháng Chạp 4, 2021 bởi Jonah Krochmal
Nghệ thuật là bất cứ điều gì mọi người tăng 'sản lượng' của họ không cần thiết về mặt chức năng và ngoài các thuộc tính mặc định của đầu ra này.Thuật ngữ "nghệ thuật" đã được sản xuất từ ​​từ tiếng Latin 'Ars', được dịch một cách lỏng lẻo, có nghĩa là "sự sắp xếp" hoặc "để thiết lập"...