Facebook Twitter
entertainment--directory.com

Nhãn: căn nhà

Bài viết được gắn thẻ Căn Nhà

Làm Thế Nào để Mua Các áp Phích Nghệ Thuật Truyền Cảm Hứng Và động Lực

Đăng trên Thang Chín 19, 2023 bởi Jonah Krochmal
Có lẽ bạn đã từng nhận thấy phản ứng của bạn đối với kích thích thị giác? Đôi khi bạn ghé thăm một bức ảnh hoặc bức tranh, một tác phẩm điêu khắc hoặc một vật thể cũng như sự chú ý của bạn ngay lập tức được tán tỉnh!Vì những lý do mà bạn không biết, nó giao tiếp cho bạn là cá nhân.Không nói rằng những người khác sẽ không nhận được tác động từ cùng một điều có thể nhìn thấy, nhưng những gì nó Sparks chính xác là duy nhất không giống như cá nhân đối với cá nhân...

Khi Bạn Xây Dựng Hỗn Hợp âm Thanh Của Bạn, Hãy Xây Dựng Một Ngôi Nhà!

Đăng trên Tháng Mười 6, 2021 bởi Jonah Krochmal
Hầu như tất cả các kỹ sư tiếp cận sự pha trộn của họ khác nhau.Tôi thích nghĩ về bản phối của tôi, từ ca khúc đầu tiên hoàn toàn đến giai đoạn làm chủ, như một nơi cư trú.Điều đầu tiên bạn sẽ cần khi tạo ra một ngôi nhà là một nền tảng tuyệt vời.Mức thấp của bạn sẽ cung cấp cho bạn điều này...